| Specialiai melagių dienai. Tegyvuoja šeimos politikos prapoganda!